Gautama buddha quotes in kannada

Gautama buddha quotes in kannada

Hello everyone i Hope you are doing fine here is the Few Gautama buddha quotes in kannada Read and apply in your life 


Gautama buddha

Ads

buddha kannada quotes images

Gautama buddha quotes in kannada
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮನೋಹರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ.

ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಡಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.

ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಾಕುವಿನಂತೆ ನಾಲಿಗೆ… ರಕ್ತವನ್ನು ಸೆಳೆಯದೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.ಏನನ್ನೂ ನಂಬಬೇಡಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಹೇಳಿದರೂ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಹೊರತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 

buddha quotes in kannada language

Adsಆರೋಗ್ಯವು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು, ನಿಷ್ಠೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ.

ದಯೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ.ಸಂತೋಷದ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷವೇ ಮಾರ್ಗ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯವರಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ.ದೇಹವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಿಸಲು. ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ.ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ… ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಂತರ ನೀವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಕೊಡಿ.


buddha quotes kannada share chat :Gautama buddha quotes in kannada

ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ; ನಾವು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾದಾಗ, ಸಂತೋಷವು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡದ ನೆರಳಿನಂತೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.


ಎಲ್ಲವೂ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನೀವು ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವಿರಿ. ಇದು ಹೊಳೆಯುವ ದಾರಿ.ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ.


 

ಜಡವಾಗಿರುವುದು ಸಾವಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ; ಮೂರ್ಖರು ಜಡರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಶ್ರದ್ಧೆ.


ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿರಿ; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಸಂಕಟಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇತರರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.


ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಮಾನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕಿ.


ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮೀರಿ, ಜಗತ್ತು ಕರಗಿದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ದೂರದ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.gautama buddha quotes kannada


Ads


gautama buddha quotes kannada


ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಇರಬಹುದು. ನಾವೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು.


ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೆ.

 

ಇತರರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಅದು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ; ದಣಿದವನಿಗೆ ಉದ್ದ ಒಂದು ಮೈಲಿ; ನಿಜವಾದ ಕಾನೂನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಜೀವನವು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸು, ಅವನ ಶತ್ರು ಅಥವಾ ವೈರಿಯಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರುಚಿ, ಉಪ್ಪಿನ ರುಚಿ ಇರುವಂತೆಯೇ, ಈ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಗೂ ಒಂದು ರುಚಿ, ವಿಮೋಚನೆಯ ರುಚಿ ಇರುತ್ತದೆ.ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ ಕಲ್ಪನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂಶವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗವಾಗಿರದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತು, ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ. ಮಾತು, ಅದು ಇತರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತರದಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. 

buddha kannada quotes buddha kannada thoughts


Ads


buddha kannada quotes buddha kannada thoughtsಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತು ದೂಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೂವಿನಂತೆ, ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪರಿಮಳವಿಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಪದಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಂದು, ನಾಳೆ… ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ನಂತರ ಕಲಿಸಿ - ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ದುಃಖವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ.ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.ಸಂತೋಷವು ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದುದು ನೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ.ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಲು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


buddha quotes in kannada download


Ads


buddha quotes in kannada download

ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ದಯೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನಾಗಬಹುದು?ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದವನು ಸಾವಿಗೆ ಸಹ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.ಮನಸ್ಸು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನೋಡುತ್ತಾನೆ.ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ.ಜಾಗೃತರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕುರುಡರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಬೆಳಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪದಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದಾಗ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಉಳಿಯಬಹುದೇ?ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ ಕಲ್ಪನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. buddha inspirational quotes in kannadaAdsbuddha inspirational quotes in kannadaಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ; ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಉದಾರ ಹೃದಯ, ದಯೆ ಮಾತು, ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಜೀವನವು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ರೋಗದ ಲೇಖಕ.ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ನಿಜವಾದ ವೈಫಲ್ಯವೆಂದರೆ ತಿಳಿದಿರುವವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಬಾರದು.ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದವರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಹೊರೆಯಾಗಿಸಬೇಡಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸುರಿಯಿರಿ.ಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಜಡವಾಗಿರುವುದು ಸಾವಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ; ಮೂರ್ಖರು ಜಡರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಶ್ರದ್ಧೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾನುಭೂತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ತನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಇತರರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. - ಬುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವವರೆಗೂ ಕೋಪವು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಮಾನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕಿ. - ಬುದ್ಧ 
ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆಯೇ, ಒಬ್ಬನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾರೂ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ. - ಬುದ್ಧ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು 
gautam buddha kannada quotes And buddha kannada status

Ads


gautam buddha kannada quotes buddha kannada statusನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಹೊರತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಹೇಳಿದರೂ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಂಬಬೇಡಿ.ತಾಯಿಯಾಗುವುದು ಸಿಹಿ, ಮತ್ತು ತಂದೆ. ಪ್ರಯಾಸಕರವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಮತ್ತು ನೀವೇ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಿಹಿ. ಪ್ರೀತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಬಹುದು. ಆರಂಭವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯವಿದೆ .. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.  - ಬುದ್ಧ  ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಿಗೆ  ದುಃಖಗಳಿವೆ; ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ.ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಪ್ರೀತಿಯಂತಿದೆ, ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಅಸಹನೆ.ನೀವು ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾದರೂ, ನೀವು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?

ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ; ಅವನನ್ನು ಒಡನಾಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. - ಬುದ್ಧ.ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ.ನಿಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ” - ಬುದ್ಧ 
ದೇಹವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇಡುವುದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ... ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಡಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. buddha kannada images buddha quotes in kannada buddha quotes in kannada pdf

Ads


buddha kannada images buddha quotes in kannada buddha quotes in kannada pdf

ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ. ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. " - ಬುದ್ಧ


ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷವು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಒಂದೇ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಧ್ಯಾನವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ; ಧ್ಯಾನದ ಕೊರತೆಯು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. - ಬುದ್ಧಅಸಮಾಧಾನದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ನಾಶಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಎರಡೂ ಪದಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಪದಗಳು ನಿಜ ಮತ್ತು ದಯೆ ಎರಡಾದಾಗ, ಅವು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.ನಿಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.


buddha quotes in kannada language buddha purnima quotes in kannada

buddha quotes in kannada language buddha purnima quotes in kannada


gautama buddha quotes in kannada buddha life quotes in kannada

Ads

gautama buddha quotes in kannada buddha life quotes in kannada

buddha quotes on karma in kannada

buddha quotes on love kannadaAds

Buddha Quotes In Kannada: 


buddha quotes in kannada images


Adsವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಕರು ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕರಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧನು ತನ್ನ ಬೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ.


ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಡಿ,
ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಡಿ,
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.


ಸಾವಿರ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಆಗ ಗೆಲವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಅಥವಾ ನರಕದಿಂದ ಅಲ್ಲ...


ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸದಿನ, ಹಿಂದಿನದು ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾದರೂ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.


ತಪ್ಪನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಅಂತೆ.

ನಾವು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿವೆ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ.


ತನಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಸಾವಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.


ಒಂದೇ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಾವಿರ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು, ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಂಚಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಅಂಜುತ್ತದೆಯಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಗೆದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಬಹುದು, ಸೋತರೆ ನಾವೇ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬಹುದು.


ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವುದು ಇರುತ್ತದೆ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು, ಹುಚ್ಚು ಚಟವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.

ಆಗಂತುಕನೊಬ್ಬ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಕೇಳಿದ “ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂರುತ್ತೀರಾ?” ಬುದ್ಧನ ಸುಂದರವಾದ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿತ್ತು “ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ”.


ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಪದಗಳು ಎಂದೆನಿಸಿದರು ಎಷ್ಟೋ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.


ಮನುಷ್ಯ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.


ಭಾವನೆಗಳ ಕೈಗೆ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯ ಹೋದಂತೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಕೈಗೆ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬುದ್ಧ ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ.


ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವನು ವೀರನಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವನು ವೀರ.


ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.


ನಿಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ.


ಧ್ಯಾನವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ, ಧ್ಯಾನದ ಕೊರತೆಯು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ.
 buddha purnima quotes in kannada:

Ads


buddha quotes in kannadaತನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಇತರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ.ಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜನಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.


ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಮೋಚ್ಚ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ,
ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ..


ಆಸೆಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ,
ವಿಪಶ್ಶನ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗದ ಶೋಧಕ ಬುದ್ಧ ಗುರುವಿನ ಜಯಂತಿಯಂದು
ಸರ್ವರಿಗೂ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು..ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಚಿಂತನಾ ಮಾರ್ಗ, ಬುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು..
ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು…


ಸರ್ವರಿಗೂ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ,
ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಸುವುದೇ ಧರ್ಮವೆಂದು ಸಾರಿದ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು


ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೆಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ,
ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು..
ಬುದ್ಧo ಶರಣಂ, ಧಮ್ಮo ಶರಣಂ, ಸಂಘo ಶರಣಂ!


ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾನತೆ, ಅಹಿಂಸೆ, ಸಹನಾಭೂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ
ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಜನ್ಮದಿನವಾದ
ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು..

gautama buddha quotes in kannada


Ads


buddha quotes in kannada pdf


1: ಒಂದೇ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷವು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


2: ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ. ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. " - ಬುದ್ಧ


3: ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಡಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. 

4: ದೇಹವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇಡುವುದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ... ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃ strong ವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


5: ಸಾವಿರ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಗ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಅಥವಾ ನರಕದಿಂದ ಅಲ್ಲ. 


6: ನಿಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ” - ಬುದ್ಧ 


7: ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ.


8: ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ; ಅವನನ್ನು ಒಡನಾಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. - ಬುದ್ಧ.


9: ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಪ್ರೀತಿಯಂತಿದೆ, ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಅಸಹನೆ.


10: 50 ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಿಗೆ 50 ದುಃಖಗಳಿವೆ; ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ.

 
Ads


buddha quotes in kannada download:

buddha quotes in kannada download11: ಆರಂಭವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯವಿದೆ .. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.  - ಬುದ್ಧ 


12: ಪ್ರೀತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಬಹುದು.
 

13: ತಾಯಿಯಾಗುವುದು ಸಿಹಿ, ಮತ್ತು ತಂದೆ. ಪ್ರಯಾಸಕರವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಮತ್ತು ನೀವೇ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಿಹಿ. 


14: ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾರೂ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ. - ಬುದ್ಧ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು 15: ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆಯೇ, ಒಬ್ಬನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 


16: ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೆ. 


17: ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತೀರಿ. ” - ಬುದ್ಧ 


18: ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ವಿಧೇಯತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 


19: ಸಾವಿರ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಗ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಅಥವಾ ನರಕದಿಂದ ಅಲ್ಲ. 


20: ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ವಿಧೇಯತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.  bhagavan buddha quotes in kannadaAds


gautama buddha quotes in kannada


21: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದಷ್ಟು ಏನೂ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

22: ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ. ಸುಮ್ಮನಿರು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿ. ಚಂದ್ರನಂತೆ, ಮೋಡಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ! ಹೊಳೆಯಿರಿ. 

23: ಅವನ ದಾರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ದಾರಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ.

24: ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ದಿನ! “ಹಿಂದಿನದು ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. 

25: ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ; ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

26: ನಾವು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ.
 
27: ದೇಹವನ್ನು ನಿಲುವಂಗಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೊರ್ಸೆಲ್‌ಗಳಿಂದ ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. - ಬುದ್ಧ.


28: ತಪ್ಪನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಂತೆ.


29: ಈ ಐದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ-ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಿವೆ: ರೂಪ, ಭಾವನೆ, ಗ್ರಹಿಕೆ, ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ.


buddha kannada Thoughts:

Ads


buddha purnima quotes in kannada


30: ನೀವು, ನೀವೇ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು.

31: ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಇರಬಹುದು. ನಾವೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ” - ಬುದ್ಧ

32: ನಿಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

33: ನಾಶಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಎರಡೂ ಪದಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಪದಗಳು ನಿಜ ಮತ್ತು ದಯೆ ಎರಡಾದಾಗ, ಅವು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

34: ಅಸಮಾಧಾನದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

35: “ಧ್ಯಾನವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ; ಧ್ಯಾನದ ಕೊರತೆಯು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. " - ಬುದ್ಧ 

36: ಕಾಲು ನೆಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಕಾಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.

37: ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಮಾನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕಿ. - ಬುದ್ಧ 

38: ಅಸಮಾಧಾನದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವವರೆಗೂ ಕೋಪವು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

39: ತನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಇತರರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. - ಬುದ್ಧ 

40: ನಿಮ್ಮ ಸಹಾನುಭೂತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.


Quotes by buddha in kannada:

Ads


buddha purnima quotes in kannada


41: ನೀವು ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದಾದರೂ, ನೀವು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ತಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?


42: ಜಡವಾಗಿರುವುದು ಸಾವಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ; ಮೂರ್ಖರು ಜಡರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಶ್ರದ್ಧೆ. 


43: ಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.


44: ಒಂದೇ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷವು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


45: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಹೊರತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಹೇಳಿದರೂ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಂಬಬೇಡಿ.


46: ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದವರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಹೊರೆಯಾಗಿಸಬೇಡಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸುರಿಯಿರಿ.

47: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ನಿಜವಾದ ವೈಫಲ್ಯವೆಂದರೆ ತಿಳಿದಿರುವವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಬಾರದು.
48: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ರೋಗದ ಲೇಖಕ.


49: ಉದಾರ ಹೃದಯ, ದಯೆ ಮಾತು, ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಜೀವನವು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.


50: ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ; ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ.


Buddha quotes kannada share chat:

Ads


bhagavan buddha quotes in kannada


51: ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. 


52: ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?


53: ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ ಕಲ್ಪನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.


54: ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಉಳಿಯಬಹುದೇ?


55: ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪದಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದಾಗ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.


56: ಜಾಗೃತರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕುರುಡರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಬೆಳಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.


57: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ.


58: ಮನಸ್ಸು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನೋಡುತ್ತಾನೆ.


59: ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದವನು ಸಾವಿಗೆ ಸಹ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.


60: ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ದಯೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನಾಗಬಹುದು?

gautam buddha quotes in kannada:

gautam buddha quotes in kannada:

Ads61: ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಲು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 
62: ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.


63: ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದುದು ನೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ.


64: ಸಂತೋಷವು ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
65: ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.


66: ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಉಳಿಯಬಹುದೇ?


67: ದಯೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ.


68: ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು, ನಿಷ್ಠೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ.


69: ಏನನ್ನೂ ನಂಬಬೇಡಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಹೇಳಿದರೂ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಹೊರತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 

Buddha quotes on karma in kannada

Ads


Buddha quotes on karma in kannada70: ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಾಕುವಿನಂತೆ ನಾಲಿಗೆ… ರಕ್ತವನ್ನು ಸೆಳೆಯದೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.


71: ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಡಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.


72: ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ: ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮನೋಹರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ.


73: ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಂದು, ನಾಳೆ… ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ನಂತರ ಕಲಿಸಿ - ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ದುಃಖವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ.


74: ಉತ್ತಮವಾದ ಹೂವಿನಂತೆ, ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪರಿಮಳವಿಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಪದಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


75: ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತು ದೂಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ. 


76: ನಾವು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. 


77: ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತು, ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ. ಮಾತು, ಅದು ಇತರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತರದಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 


78: ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಂಶವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗವಾಗಿರದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.


79: ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ ಕಲ್ಪನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 


80: ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರುಚಿ, ಉಪ್ಪಿನ ರುಚಿ ಇರುವಂತೆಯೇ, ಈ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಗೂ ಒಂದು ರುಚಿ, ವಿಮೋಚನೆಯ ರುಚಿ ಇರುತ್ತದೆ.

kannada language buddha quotes in kannada:

Ads


kannada language buddha quotes in kannada


81: ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸು, ಅವನ ಶತ್ರು ಅಥವಾ ವೈರಿಯಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.


82: ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ; ದಣಿದವನಿಗೆ ಉದ್ದ ಒಂದು ಮೈಲಿ; ನಿಜವಾದ ಕಾನೂನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಜೀವನವು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


83: ಇತರರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಅದು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.


84: ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೆ.


85: ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಇರಬಹುದು. ನಾವೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು.


86: ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮೀರಿ, ಜಗತ್ತು ಕರಗಿದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ದೂರದ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. 


87: ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಮಾನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬೆಳಕನ್ನು ಹುಡುಕಿ.


88: ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿರಿ; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಸಂಕಟಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇತರರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ

89: ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


90: ಜಡವಾಗಿರುವುದು ಸಾವಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಒಂದು ಜೀವನ ವಿಧಾನ; ಮೂರ್ಖರು ಜಡರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಶ್ರದ್ಧೆ.

lord buddha quotes in kannada:

Ads


lord buddha quotes in kannada


91: ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ. 


92: ಎಲ್ಲವೂ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನೀವು ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವಿರಿ. ಇದು ಹೊಳೆಯುವ ದಾರಿ.


93: ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಎಂದರೆ ನೀರಿನ ಮಡಕೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.


94: ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ; ನಾವು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾದಾಗ, ಸಂತೋಷವು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡದ ನೆರಳಿನಂತೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.


95: ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಕೊಡಿ.


96: ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ… ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಂತರ ನೀವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೀರಿ. 


97: ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಡಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. 


98: ದೇಹವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಿಸಲು. ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ.


99: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯವರಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ.


100: ಸಂತೋಷದ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷವೇ ಮಾರ್ಗ. 

Buddha life quotes in kannada:

Ads


Buddha life quotes in kannada


101: ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ.  - ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ

102:  ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಳ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು; ಇದು ಅದೃಷ್ಟ.

103: ಒಬ್ಬನನ್ನು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಉದಾತ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಉದಾತ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

104: ಆಳವಾಗಿ ಕಲಿತ ಮತ್ತು ನುರಿತ, ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು: ಇದು ಅದೃಷ್ಟ.

105: ಶುದ್ಧ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾವುದನ್ನೂ ಸ್ವಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. 

Gautam Buddha is a very silent & calm person and these above quotes encompass the philosophy of Buddha’s teachings. So you have read & noted all the Buddha Quotes in Kannada. Please comment below how you felt about these quotes & if you found any mistakes in the spelling please comment below will change it accordingly.


Ads  

You may Also Like :

 


Post a Comment

0 Comments